Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το νέο λογαριασμό και στα δύο πεδία.